De Jonge Jacob

identificatie
naamDe Jonge Jacob
RVEN nr1502
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteldHN4410 22926 B R 1996
typeskûtsje
categorievrachtschip
vaartuig
lengte16.67
breedte3.75
diepgang0.95
kruiphoogte2.2
tonnage 4
materiaal rompijzer
materiaal romp (spec.)staal
bouwwijze rompgeklonken
voortstuwing (oorspr.)zeil
masthoogte13.1
soort tuiggaffeltuig
materiaal zeildacron
oppervlakte zeil53.0
bouwjaar vaartuig1912
bouwperiode1910-1920
werfgegevens
werfv.d.Werff - Buitenstverlaat
werfnaam
plaats, provincie werfDrachten-Buitenstvallaat, Fr
werf bijzonderhedenHaicke Pyters van der Werff huurde in 1728 een "huys met schuythuys" in de Suyder-Drachten. Zijn vrouw zette na zijn overlijden het bedrijf voort en vestigde zich later met zoon Pyter Haickes aan de Noorderdwarsvaart. In 1795 nam de oudste zoon van Pyter, Haycke Pyters de helling over. Na zijn overlijden in 1813 zette zijn vrouw Sytske Minnes de werf voort. De kleinzoon van Sytske, Haiyke Pyters vestigde zich rond 1840 aan het Buitenst Vallaat. Rond die zelfde tijd liet een broer van Haiyke, Ate Pyters, een werf bouwen aan het begin van de Langewijk. In 1864 waren drie hellingen in Drachten; Haicke Pyters van der Werff aan het Buitenst Verlaat, zijn broer Ate Pyters aan de Langewijk en zijn zoon Pyter Haickes aan de Noorderdwarsvaart. Aan het Buitenst Vallaat nam Oebele Haickes de werf over van zijn vader Haicke Pyters. Een broer van Oebele, Pyter Haickes betrekt de oude helling aan de Noorderdwarsvaart. Voor zijn zoon Haike Pyters koopt hij van zijn oom de helling aan de Langewyk. Rond 1920 gaat het oudste hellinkje aan de Noorderdwarsvaart falliet. De andere werven schakelen over op jachtbouw en reparatie. In 1956 wordt de dwarsvaart gedempt en stopt de werf aan de Langewijk. Op de werf aan het Buitenst Vallaat schakelt Jan Oebeles van der Werff, achterkleinzoon van Oebele Haickes over op jachtverhuur en reparatie
historie vaartuig
vorige namen
1912- 1919 Jonge Jacob H. Keidel Boornbergum
1919-1939 J. Bergsma Ter Horne
1970- 1984  Lytze Wiebe  V.d. Schuit Heerenveen
1984- 1991  Jonge Jacob   E.L.Zeegers Bussum
1991- heden Jonge Jacob - F. v Weelen Hindeloopen
historie vaartuig
1502
Het skûtsje "DE JONGE JACOB" (30 ton; afmetingen 15.37 x 3.41 x 1.06 ) werd in 1912 gebouwd op de werf van "van der Werff" te Buitenstverlaat (Drachten, Friesland). 
Skûtsjes en tjalken werden vroeger als vrachtschip gebouwd met brede ronde voor- en achterstevens en een platte bodem. Hierdoor was het mogelijk in ondiep water te varen, zoveel mogelijk onder zeil. Een motor hadden deze schepen niet. Om het ontbreken van een kiel te compenseren werd aan beide kanten van het schip een "zijkiel" gehangen, zwaard genoemd, zodat het schip door de wind niet opzij werd geduwd.
Als er niet gezeild kon worden, moest de schippersvrouw of de kinderen aan een lijn langs de walkant lopen om het schip vooruit te trekken (dit werd "jagen" genoemd, lopen over het jaagpad langs de oever).
Tot het eind van de 19e eeuw werden tjalken en skûtsjes van hout gemaakt; rond 1880 begon men met de bouw van ijzeren schepen. De ijzeren platen, waarvan het schip gemaakt werd, werden met klinknagels aan elkaar geklonken.
Het Friese skûtsje was een kleine tjalk, speciaal gebouwd voor het varen op de Friese binnenwateren.
Het schip "De Jonge Jacob" heeft van 1912 tot 1971 als vrachtschip door Friesland gevaren, met modder van afgegraven terpen en met potten en pannen (negotie).
De schipper woonde met vrouw en vele kinderen in de kleine roef. De kinderen werden met de potten en pannen op de wal gezet om deze te verkopen in de dorpen; aan het eind van de dag werden ze dan weer aan boord genomen. Het was een hard bestaan.
In 1971 werd het schip tot (plezier)jacht omgebouwd door een garagehouder, die door de toenmalige oliecrisis geen werk had. De luiken werden van het vrachtgedeelte afgehaald en er werd een kajuit op geplaatst. Ook plaatste hij er een motor in (van een vrachtwagen). Sindsdien vaart het skûtsje als luxe (zeil)jacht en is comfortabel ingericht, voorzien van alle noodzakelijke veiligheidsmiddelen.
F.H.van Weelden uit Hindeloopen, kocht het schip in 1991 en heeft er vele (technische) verbeteringen op aangebracht.
Het zeil-vaar-gebied is geheel Nederland, inclusief het IJsselmeer en de Wadden, terwijl ook tochten zijn gemaakt in België en Noord Frankrijk.
In 2007 verkocht  aan eigenaar in Frankrijk.
oorspronkelijk vaargebiedFriesland
oorspronkelijk gebruikvrachtvaart
funktie wijziging(en)
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieurdeels (voorpiek)
jaar uitgebruikname
huidig gebruikpleziervaart
vertrokken naarLuxemburg/Engeland
jaar vertrek2007