Koopmanswelvaart

identificatie
naamKoopmanswelvaart
RVEN nr1762
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld5163 30 mrt 1954
typebeurtschip
categorievrachtschip
vaartuig
lengte21.43
breedte3.77
diepgang0.6
kruiphoogte
tonnage 4
materiaal rompijzer
materiaal romp (spec.)staal
bouwwijze rompgeklonken
voortstuwing (oorspr.)zeil
masthoogte8.6
soort tuigalleen fok
materiaal zeil
oppervlakte zeil
bouwjaar vaartuig1905
bouwperiode1900-1910
werfgegevens
werfGebr. Zwolsman - Makkum
werfnaam
plaats, provincie werfMakkum, Fr
werf bijzonderhedenWillem Everts Zwolsman kocht in 1868 de scheepswerf van Willem Bakker in Makkum. De werf was gelegen aan het begin van de Kleine Zijlroede waar nu alleen nog een inham te zien is. Willem bouwde het meest vissersschepen, vooral blazers en aken. Hij leidde de werf tot zijn overlijden op 12 juni 1911. Zijn zonen Evert en Klaas waren in 1901 op de houtwerf van hun vader met de bouw van stalen schepen begonnen. De staalwerf verhuisde in 1911 naar IJlst, onder leiding van Evert, die daar de werf van Croles overnam. Klaas ging voor zijn moeder Beppe Grietje Zwolsman-Noordenbos de werf in Makkum besturen. Klaas bleef echter betrokken bij de werf in IJlst, welke dubbelrol hem teveel werd. De werf in Makkum werd toen verhuurt aan twee knechts, Sietze van der Werff en Rouke. Al snel liep deze samenwerking mis en bleef Sietze alleen huurder. In 1916 verkocht Beppe Grietje de werf aan Sietze van der Werff. In 1926 verkocht Sietze de werf in Makkum aan P.S. de Boer, een fourage handelaar en kocht een werf in Bolsward.
historie vaartuig
vorige namen
historie vaartuig
oorspronkelijk vaargebiedFriesland, Groningen
oorspronkelijk gebruikbeurtvaart
funktie wijziging(en)
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieurdeels (roef,knechtenverblijf)
jaar uitgebruikname
huidig gebruikpleziervaart / bewoning