JWH Rutgers Van Rozenburg

identificatie
naamJWH Rutgers Van Rozenburg
RVEN nr1921
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld
typereddingboot
categoriereddingboot
vaartuig
lengte11.4
breedte2.8
diepgang0.75
kruiphoogte1.5
tonnage 4
materiaal rompijzer
materiaal romp (spec.)welijzer
bouwwijze rompgeklonken
voortstuwing (oorspr.)motor
masthoogte
soort tuignvt
materiaal zeil
oppervlakte zeil
bouwjaar vaartuig1907
bouwperiode1900-1910
werfgegevens
werfKromhout Amsterdam
werfnaam't Kromhout
plaats, provincie werfAmsterdam, NH
werf bijzonderhedenDe eerste scheepsbouwer aan de Nieuwe Zeedijk (Hoogte Kadijk), Dirk Wouterszn Raep meldde zich in 1668. Tien jaar later volgden Claes Pieterszn Paeuw en Sijbrant Thomaszn. In 1690 volgde Jan Abrahams en tenslotte legde in 1694 Willem Schat een scheepswerf aan met de naam "Koning William". Neeltje Hendrikse de Vries kocht in 1757 een stuk grond voor haar man, de scheepstimmerman Doede Jansen Kromhout. Doede begon hier de scheepswerf 't Kromhout. C.E. Duyts kocht de werf in 1826. Duyts was tevens eigenaar van de werven aan het Hoogte Kadijk "Het Roopaard" en "Koning William". In 1858 werd J.Boelen eigenaar van de werf en in 1863 kocht Nicolaas van der Werf de scheepswerf en vestigde er een houtkoperij. In 1867 kocht de reder Daniel Goedkoop Sr. In samenwerking met de fam. Kloos de werf t.b.v. zijn zoon Daniel Goedkoop Jr. en zijn schoonzoon Floris Kloos. De werf werd ingericht voor de bouw van ijzeren schepen. Kloos verliet in de werf in 1873 en Daniel Goedkoop jr. kreeg de leiding an de werf. In 1894 werd Daniel Goedkoop Jr. directeur van de NSM werf. Zijn zoons D. Goedkoop Dzn en ir H. Goedkoop zetten de werf 't Kromhout voort. Het terrein werd in 1899 uitgebreid door aankoop van de naastgelegen kleine scheepswerf "Vredenhof" In 1911 werd de werf verkocht aan W.Sebbelee en E.W.Pas van de werf "Vredenhof" van de Fa. de wed. J.L. Ceuvel. De nieuwe naam werd "Vredenhof". De werf fuseerde in 1965 met de werf "De Volharding" van M.L.Pietersen. In 1967 werd de werf te koop aangeboden maar werd door een groep maritiem geintersseerden gered van de sloop. Thans museumwerf 't Kromhout, D. van Amerongen, Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam.
historie vaartuig
vorige namen
.- Jan; Kees; Christa
- 2003 Elizabeth - M. Messing Vlissingen
historie vaartuig
Reddingsstation: 1908-1925 Scheveningen
De Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg is de eerste ijzeren motorreddingboot ter wereld.
BOEKUITGAVE: Jhr. J.W.H. Rutgersvan Rozenburg 1907 - De bewogen geschiedenis van de Terschellinger muse-umreddingboot
oorspronkelijk vaargebiedScheveningen en Lemmer
oorspronkelijk gebruikreddingboot
funktie wijziging(en)
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieurdeels: in oude staat gerestaureerd
jaar uitgebruikname1930
huidig gebruikpleziervaart
V
Z
A
H