Brittannia

identificatie
naamBrittannia
RVEN nr2152
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld 4787B Amst 1956
typemotorsleepboot
categoriesleepboot
vaartuig
lengte15.84
breedte3.35
diepgang1.5
kruiphoogte2.6
tonnage 4
materiaal rompijzer
materiaal romp (spec.)ijzer
bouwwijze rompgeklonken
voortstuwing (oorspr.)motor
masthoogte
soort tuignvt
materiaal zeil
oppervlakte zeil
bouwjaar vaartuig1912
bouwperiode1910-1920
werfgegevens
werfKromhout, Amsterdam
werfnaam't Kromhout
plaats, provincie werfAmsterdam, NH
werf bijzonderhedenDe eerste scheepsbouwer aan de Nieuwe Zeedijk (Hoogte Kadijk), Dirk Wouterszn Raep meldde zich in 1668. Tien jaar later volgden Claes Pieterszn Paeuw en Sijbrant Thomaszn. In 1690 volgde Jan Abrahams en tenslotte legde in 1694 Willem Schat een scheepswerf aan met de naam "Koning William". Neeltje Hendrikse de Vries kocht in 1757 een stuk grond voor haar man, de scheepstimmerman Doede Jansen Kromhout. Doede begon hier de scheepswerf 't Kromhout. C.E. Duyts kocht de werf in 1826. Duyts was tevens eigenaar van de werven aan het Hoogte Kadijk "Het Roopaard" en "Koning William". In 1858 werd J.Boelen eigenaar van de werf en in 1863 kocht Nicolaas van der Werf de scheepswerf en vestigde er een houtkoperij. In 1867 kocht de reder Daniel Goedkoop Sr. In samenwerking met de fam. Kloos de werf t.b.v. zijn zoon Daniel Goedkoop Jr. en zijn schoonzoon Floris Kloos. De werf werd ingericht voor de bouw van ijzeren schepen. Kloos verliet in de werf in 1873 en Daniel Goedkoop jr. kreeg de leiding an de werf. In 1894 werd Daniel Goedkoop Jr. directeur van de NSM werf. Zijn zoons D. Goedkoop Dzn en ir H. Goedkoop zetten de werf 't Kromhout voort. Het terrein werd in 1899 uitgebreid door aankoop van de naastgelegen kleine scheepswerf "Vredenhof" In 1911 werd de werf verkocht aan W.Sebbelee en E.W.Pas van de werf "Vredenhof" van de Fa. de wed. J.L. Ceuvel. De nieuwe naam werd "Vredenhof". De werf fuseerde in 1965 met de werf "De Volharding" van M.L.Pietersen. In 1967 werd de werf te koop aangeboden maar werd door een groep maritiem geintersseerden gered van de sloop. Thans museumwerf 't Kromhout, D. van Amerongen, Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam.
historie vaartuig
vorige namen
00-00-1912 Britannia (1)/N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam.
00-00-1947 Britannia/A.van Noord & Zn., Amsterdam.
06-01-1956 Geesje/A.van Noord Sr., Amsterdam.
00-00-1963 Geesje/J.van Noord, Abcoude.
00-00-1967 Aquarius/J.J.H.Polman, Utrecht.
00-00-1992 Twee Broeders/G.G.Halvax & M.A.Bransveld,'s-Gravenhage
21-03-1998 Britannia/M.A.C.Korstanje, Koedijk
historie vaartuig
Dit schip is voor de Hollandse Stoomboot Maatschappij als motor directieboot gebouwd op de werf van de firma Weduwe J.L. Ceuvel aan de Hoogte Kadijk te Amsterdam. Ze is te water gelaten op 21 februari 1912 onder de naam „Britannia“. Als maten zijn opgegeven 15.84 meter lengte en 3.39 meter breed. Ze was voorzien van een 50 PK natte Kromhout motor. Dit schip werd niet alleen gebruikt om het kantoorpersoneel ´s-morgens vanaf het Noord- en Zuid Hollands koffiehuis naar de Oosterlijke Handelskade te brengen en ´s-avonds weer terug. Ze ver-leende ok assistentie bij het aan- en afmeren van lijnschepen van die firma.
oorspronkelijk vaargebiedAmsterdam
oorspronkelijk gebruikdirectieboot H.S.M.
funktie wijziging(en)
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieurja
jaar uitgebruikname
huidig gebruikpleziervaart
vertrokken naarZwitserland
jaar vertrek2015
V
Z
A
H