Bender ex Vuture

identificatie
naamBender ex Vuture
RVEN nr26
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteldHN11365 / 33.10256 246 B NIJM 1946
typemotorsleepboot
categoriesleepboot
vaartuig
lengte15.2
breedte3.22
diepgang1.25
kruiphoogte3.1
tonnage 4
materiaal rompijzer
materiaal romp (spec.)staal
bouwwijze rompgeklonken
voortstuwing (oorspr.)motor
masthoogte5.4
soort tuignvt
materiaal zeil
oppervlakte zeil
bouwjaar vaartuig1909
bouwperiode1900-1910
werfgegevens
werf 't Kromhout- Amsterdam
werfnaam't Kromhout
plaats, provincie werfAmsterdam, NH
werf bijzonderhedenDe eerste scheepsbouwer aan de Nieuwe Zeedijk (Hoogte Kadijk), Dirk Wouterszn Raep meldde zich in 1668. Tien jaar later volgden Claes Pieterszn Paeuw en Sijbrant Thomaszn. In 1690 volgde Jan Abrahams en tenslotte legde in 1694 Willem Schat een scheepswerf aan met de naam "Koning William". Neeltje Hendrikse de Vries kocht in 1757 een stuk grond voor haar man, de scheepstimmerman Doede Jansen Kromhout. Doede begon hier de scheepswerf 't Kromhout. C.E. Duyts kocht de werf in 1826. Duyts was tevens eigenaar van de werven aan het Hoogte Kadijk "Het Roopaard" en "Koning William". In 1858 werd J.Boelen eigenaar van de werf en in 1863 kocht Nicolaas van der Werf de scheepswerf en vestigde er een houtkoperij. In 1867 kocht de reder Daniel Goedkoop Sr. In samenwerking met de fam. Kloos de werf t.b.v. zijn zoon Daniel Goedkoop Jr. en zijn schoonzoon Floris Kloos. De werf werd ingericht voor de bouw van ijzeren schepen. Kloos verliet in de werf in 1873 en Daniel Goedkoop jr. kreeg de leiding an de werf. In 1894 werd Daniel Goedkoop Jr. directeur van de NSM werf. Zijn zoons D. Goedkoop Dzn en ir H. Goedkoop zetten de werf 't Kromhout voort. Het terrein werd in 1899 uitgebreid door aankoop van de naastgelegen kleine scheepswerf "Vredenhof" In 1911 werd de werf verkocht aan W.Sebbelee en E.W.Pas van de werf "Vredenhof" van de Fa. de wed. J.L. Ceuvel. De nieuwe naam werd "Vredenhof". De werf fuseerde in 1965 met de werf "De Volharding" van M.L.Pietersen. In 1967 werd de werf te koop aangeboden maar werd door een groep maritiem geintersseerden gered van de sloop. Thans museumwerf 't Kromhout, D. van Amerongen, Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam.
historie vaartuig
vorige namen
Mignon
? - 1975: Spes
1980-205: Confido R. Hempenius
historie vaartuig
21/10/10 Restauratie betrof de kont van de boot. Deze restauratie is in april/mei '06 afgerond door scheepswerf De Bock & Meijer te Leimuiden. Na afronding is de boot opnieuw gemeten door IVW. De lengte is nu vastgesteld op 15,20m (origineel 15m + 20cm van het berghout, wat er in de oorspronkelijke situatie (1909) nog niet aan zat). Het berghout is, vrijwel zeker, tijdens de verbouwing van 1932 aangebracht. Hierdoor een nieuwe meetbrief met nummer HN 11365 (oude RN 818).
In augustus 2010 is het dak van de stuurhut vernieuwd. Het nieuwe dak heeft exact dezelfde afmetingen als het oude en is ook weer voorzien van een daklijst., de kleur is  lichtgrijs.
In oktober 2010 lekage in de spiraal van de kimkoeling geconstateerd. Besloten om (na overleg met de werf en andere sleepboot-eigenaren) de spiraal te vervangen door een beunkoeler.
oorspronkelijk vaargebiedNederland
oorspronkelijk gebruiksleepvaart
funktie wijziging(en)
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieurdeels
jaar uitgebruikname
huidig gebruikpleziervaart
V
Z
A
H