Janssen 57

identificatie
naamJanssen 57
RVEN nr2760
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld Rotterdam
typeluxe motor
categorievrachtschip
vaartuig
lengte32.2
breedte5.6
diepgang1.5
kruiphoogte4.4
tonnage165 4
materiaal rompijzer
materiaal romp (spec.)staal
bouwwijze rompgeklonken
voortstuwing (oorspr.)motor
masthoogte
soort tuignvt
materiaal zeil
oppervlakte zeil
bouwjaar vaartuig1928
bouwperiode1920-1930
werfgegevens
werfD. Boot Alphen a/d Rijn
werfnaamDe Vooruitgang
plaats, provincie werfAlphen a/d Rijn-Gouwersluis, ZH
werf bijzonderhedenScheepswerf "De Vooruitgang", D.& Joh. Boot te Alphen aan de Rijn Philippus, zoon van Johannes Pot Boot, kocht in 1851 het werfje in ‘t Steekt aan de Gouwsluis te Alphen. Deze werf was in 1819 opgericht door Frank van Vliet. In het begin was de werf slechts voor houtbouw ingericht, er werden meest schouwen en platboomde vaartuigen voor de boeren gebouwd. De drie zonen van Philippus, Jacobus, Dirk en Pieter, verlieten het bedrijf van hun vader. Jacobus stichtte in 1877 de werf "De Waard" in Leiderdorp, Dirk werd in 1880 eigenaar van een werfje in Zoeterwoude-Rijndijk en Pieter werd in 1884 compagnon van zijn broer Jacobus in Leiderdorp. In 1887 ging het bedrijf over naar Philippus' zoon Dirk nadat deze zijn werfje in Zoeterwoude had verkocht. Hierna werd vrij snel overgeschakeld op ijzerbouw. Er werden tjalkschepen, boeiers en een schoener gebouwd. In 1897 werd de eerste motorboot te water gelaten. In 1898 kreeg Jelle Camminga de leiding van het werk op de werf. De werf breidde zich geleidelijk uit. In 1900 kreeg de werf de naam "De Vooruitgang". In 1907 was er geen ruimte meer voor uitbreiding, daarom werd de scheepswerf in het dorp van de firma D. Mijs & Co gekocht. Deze werf werd speciaal bestemd voor reparatiewerk en kreeg de naam "De Industrie". Philippus, de oudste zoon van Dirk Boot, kreeg de leiding over deze werf. Op De Vooruitgang werden tot 1914 uitsluitend rijn- en binnenschepen (waaronder clippers) gebouwd. In 1916 werden de eerste vissersschepen gebouwd en in 1917 werd het eerste zeeschip afgeleverd. Zeilloggers, driemast schoeners en zeevrachtboten tot 700 registerton werden gebouwd. Daarna schoeners, coasters en motorloggers. In 1916 trok Dirk Boot zich terug en liet de werf aan zijn zonen over. Philippus had de leiding over de scheepswerf De Industrie, Jacobus en Gerrit leidden samen De Vooruitgang. Johannes had de leiding over de motorenfabriek die in 1910 was opgericht. 1920 - N.V. Scheepsbouwwerf "De Vooruitgang" D. & Joh. Boot - Alphen a/d Rijn. In 1922 werden beid werven en de motorenfabriek ingebracht in de "N.V. Scheepsbouwwerven en motorenfabriek De Vooruitgang en De Industrie voorheen de firma’s D. en Joh. Boot", later ingekort tot "D. en Joh. Boot N.V.". Er werden rijnaken, motorboten, loggers en kustvaartuigen gebouwd. In 1931 overleed Gerrit Boot, hij werd opgevolgd door zijn broer Willem. In 1934 moest het werk op de werf De Vooruitgang worden stilgelegd door gebrek aan opdrachten. In 1935 kwam de werf weer in bedrijf. Ook in de jaren 1944-1945 werden er nauwelijks nieuwe schepen gebouwd.
historie vaartuig
vorige namen
2003 - heden: Janssen 57
2002 - 2003:   Hebbie
1941 - 2002:    Janssen 57
1928 - 1941:   HJ16
historie vaartuig
In 1927 is door stoombootonderneming H. Janssen bij de scheepswerf D. Boot in Alphen a/d Rijn een bestelling gedaan voor twee luxe motor schepen, maatvoering 32,20 x 5,50 x 1,75m. De schepen waren genaamd HJ15 en HJ16. Ze zijn gebouwd naar dezelfde tekening, met licht laad- en lostuig, brede gangboorden en veel dekruimte voor deklast. De schepen waren bedoeld voor de beurtvaart. 

De HJ15 is vermoedelijk enige jaren geleden gesloopt. De HJ16 is in 1941 omgedoopt tot Janssen 57. Enkele jaren later is het schip verlengd tot 38,22m. De Janssen 57 heeft altijd in de beurtvaart gezeten, totdat de beurtvaart niets meer opbracht, zo omstreeks de jaren ’70 van de vorige eeuw. Toen is het schip omgebouwd tot cementschip. De rederij Janssen werd opgekocht door Janssen Auto’s. De Janssen 57 was het laatste schip nog in de vaart voor de rederij, omdat men het schip aan wilde houden tot de schipper met pensioen ging. Tot aan dat moment, omstreeks 1999, heeft het schip cement gevaren. Hierna is het schip stil komen te liggen, totdat het opgekocht werd door Bosma beheer, van wie ik het schip in 2003 gekocht heb. Relatief was het schip nog in goede en originele staat voor een schip dat zo lang en tot zo kort geleden in de vaart gezeten heeft.

Door de jaren heen zijn er een aantal aanpassingen en reparaties aan de Janssen 57 uitgevoerd, hieronder volgt daarvan een overzicht. Voor een aantal aanpassingen heb ik moeten schatten wanneer ze zijn uitgevoerd. 
 

Jaartal
Aanpassingen en reparaties
1928	Bouw van het schip
Jaren ’40-50	Vervanging van de originele motor (70pk Industrie) voor een 100pk Brons
Jaren ’40-50	Aanpassingen om ruimte te maken voor de Brons:
-	verlenging stuurhut met 35cm
-	verbreding lichtkap voor stuurhut met 60cm
-	staande uitlaat aan dek
Jaren ’40-50	Verlenging van het schip naar 38,22m en verhoging stuurhut met 10cm
Jaren ’50-80	Vergroting van de roeframen en aanpassing roefinterieur
Jaren ’50-80	Vervanging originele bolders door gelaste bolders en borstwering op het achterdek
Jaren ’50-80	Verwijdering mastdek en laadtuig
2003	Vervanging van de vooronderingang en -toilet door aluminium luik


Bijzonderheden

Het schip is gebouwd in opdracht van H. Janssen, het latere Janssen Booten. Dit was een beurtvaartonderneming met kantoren in Rotterdam, Lith en Venlo. De Janssen 57 heeft tot en met 1999 vracht gevaren. Bijzonder is dat het schip samen met de Janssen 61 de enige overgebleven Janssen-schepen zijn. Beide schepen hebben de Wijnhavenkop te Rotterdam als vaste ligplaats, precies op de plek waar vroeger het kantoor van Janssen zat.

De archieven van de firma Boot zijn overgedragen aan het Maritiem Museum in Rotterdam. Daar heb ik met hulp van de archivaris Kees van Putten de originele concepttekeningen, de originele tekeningen (zij- en bovenaanzicht, grootspant en roerkoning), de bestekken, het lijnenplan en de urenlijsten gevonden.

4-6-09  - -O.N. Hoogstad. R'dam
oorspronkelijk vaargebiedRotterdam - Lith - Venlo
oorspronkelijk gebruikbeurtvaart
funktie wijziging(en)jaren '70-'80: cementvaart
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieurnee
jaar uitgebruiknamejaren '90
huidig gebruikpleziervaart / bedrijfsmatig, bewoning
V
Z
A
H