Prinse Wijk

identificatie
naamPrinse Wijk
RVEN nr3552
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld 7888 B G
typenotaris/salonboot
categoriepleziervaartuig
vaartuig
lengte10.3
breedte2.24
diepgang0.75
kruiphoogte2.0
tonnage 4
materiaal romphout
materiaal romp (spec.)hout
bouwwijze romp
voortstuwing (oorspr.)motor
masthoogte
soort tuig
materiaal zeil
oppervlakte zeil
bouwjaar vaartuigca 1927
bouwperiode1920-1930
werfgegevens
werf Langenberg Leeuwarden
werfnaam
plaats, provincie werf
werf bijzonderheden
historie vaartuig
vorige namen
 1927 - ? naar alle waarschijnlijkheid So Easy of Boy
historie vaartuig
De salonboot “Prinse wijk” is gebouwd door Johannes Langenberg te Leeuwarden en behoort tot een van de drie eer-ste houten salonboten die vanaf 1921 door Langenberg aan de Vliet in Leeuwarden zijn gebouwd.
Er is maar een klein aantal van deze boten gebouwd. Deze boten zijn waarschijnlijk daardoor en vanwege hun fraaie lijnen legendarisch geworden. Er zijn maximaal circa 8-10 schepen salonmotorkruisers van Scheepswerf J. Langeberg en Zn nog in de vaart

Het is een van de weinige volledig houten salonboten die bovendien in zeer goede staat verkeert.

Over de Scheepswerf J. Langenberg en Zn. – Leeuwarden en Nieuwerbrug zijn de nodige artikelen en vermeldingen verschenen, waaronder:

1. Het artikel van L. Kamminga te Leeuwarden in: Waterkampioen 1966 Dam in het Vliet te Leeuwarden over desluiting van werf Langenberg;
2. Het artikel van J.K. Kuipers De jachtwerf J. Langenberg en Zn. Te Leeuwa rden in: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1990, pp. 40-50:
3. De vermelding en beschrijving in Stichting Rond- en Platbodemjachten Scheepswerf J. Langenberg en Zn. Leeuwarden en
Nieuwebrug / Heerenveen;
4. Het artikel in Scheepswerven VBOG schepen De jachtwerf Langenberg & Zn in Leeuwarden;
5. Krantenartikelen over de restauaratie, tewaterlating en gebruik voor het Amstel Hotel;
6. De toelichting inzake werfgegevens in het Register Varend Erfgoed Nederland van de autoboot Bordine RVEN 721.

De salonboot is onderhouden door Jachtwerf Brandsma in Rohel/Augustinusga en wordt ook vermeld in het boek
van de heer B. Brandsma “ Honderd jaar Brandsma Rohel een scheepsbouwers geslacht vergroeid met hout 1898-1998.
oorspronkelijk vaargebiedFriesland
oorspronkelijk gebruiknotarisboot
funktie wijziging(en)
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieurja
jaar uitgebruikname
huidig gebruikpleziervaart
V
Z
A